HAH trả cổ tức tiền mặt 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/6 và ngày thanh toán dự kiến là 1/7.

Với 47,39 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả cho cổ đông tổng số tiền là 47,39 tỷ đồng.

Trong quý I/2021, HAH ghi nhận doanh thu đạt 359 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,4% và 174% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng sản lượng là 972.350 TEU, tổng doanh thu là 1.661,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 157,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, HAH đã hoàn thành tới 54,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề