Do ảnh hưởng kép của Covid-19 và Nghị định 100, công ty mẹ của bia Hà Nội và Trúc Bạch lần đầu tiên báo lỗ trăm tỷ đồng sau chục năm.

Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) – "ông lớn" sở hữu thương hiệu bia Hà Nội và Trúc Bạch, vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý I với khoản lỗ gần 100 tỷ đồng.

Theo giải thích của ban lãnh đạo, tác động kép của Covid-19 và Nghị định 100 cấm lái xe sau khi dùng bia rượu khiến sản lượng tiêu thụ trong ba tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, doanh thu thuần của Habeco giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái về gần 775 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp giảm hơn 55% về 148 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ 3% về gần 185 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4% lên hơn 80 tỷ đồng.   

Doanh thu sụt giảm mạnh nhưng chi phí vận hành gồm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều nên Habeco lỗ trước thuế tới 96 tỷ, trong khi cùng kỳ 2019 lãi gần 98 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn chục năm Habeco công bố mức lỗ trước thuế trăm tỷ.

Do khoản lỗ gần 100 tỷ cộng với việc tăng hàng tồn kho và các khoản phải trả, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của Habeco âm hơn 1.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2019 chỉ âm 430 tỷ. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Habeco giảm từ mức 1.300 tỷ hồi đầu năm xuống chỉ còn gần 430 tỷ vào cuối tháng 3.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản hợp nhất của Habeco giảm 12% về gần 6.830 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm gần 70% về 427 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng gần 18% lên hơn 750 tỷ đồng.

Theo Vnexpress