(BĐT) - Dự kiến, trong tháng 6/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đấu thầu qua mạng Gói thầu 03.TV-ĐTM Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu từ vào ngày 3/3/2022. Dự án có tổng mức đầu tư 1.076 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó 846 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương của Bộ Giao thông vận tải và 230 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh.