Hà Tĩnh lựa chọn nhà thầu xây trạm xử lý nước thải tại thị xã Kỳ Anh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu KA-PW-06 thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh. Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, có tổng mức đầu tư 1.239 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, tháng 4/2023, Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu KA-PW-06 Trạm xử lý nước thải có giá 75,704 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu BH-03 Bảo hiểm công trình Gói thầu KA-PW-06 có giá 171 triệu đồng sẽ được chỉ định thầu trong tháng 4/2023, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng, hợp đồng trọn gói.

Chuyên đề