(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư đầu tư xây dựng huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu thuộc Dự án Đường giao thông vào các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, huyện Hương Khê (đoạn từ Km 15+642.72 đến Km 25+252.86) với tổng mức đầu tư 100,725 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó có 2 gói thầu sẽ được đấu thầu rộng rãi qua mạng trong tháng 9/2020 là Gói thầu số 01.XL: Xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (giá gói thầu 81,887 tỷ đồng); Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL (giá gói thầu 1,659 tỷ đồng).

5 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 05.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; Gói thầu số 04.TV- Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT; Gói thầu số 05.BH - Bảo hiểm công trình; Gói thầu số 06.TVMT- Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường; Gói thầu số 07. RPBM - Rà phá bom mìn, vật nổ.