(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc rà soát, kêu gọi xã hội hóa các dự án xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Thông báo, UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội lập đề xuất đầu tư đối với 4 dự án: Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai; Xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức; Xây dựng Hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Phú Lương, quận Hà Đông; Xây dựng Hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Sơn Tây, thị xã Sơn Tây. Việc lập đề xuất đầu tư hoàn thành trong tháng 4/2017.