Hà Nội: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt hơn 80% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tính chung 11 tháng năm 2022 là 41,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 80,8% kế hoạch năm 2022.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 16,7 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% và đạt 77,4% kế hoạch năm; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 23 nghìn tỷ đồng, tăng 25,1% và đạt 82,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm 24,4% và đạt 91,1%.

Riêng tháng 11 ước tính đạt 4.709 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.734 tỷ đồng, tăng 7,1% và tăng 13,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 2.834 tỷ đồng, tăng 8,1% và giảm 4,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 141 tỷ đồng, tương đương tháng trước và giảm 47,6%.

Chuyên đề