(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tập trung đẩy mạnh phổ biến rộng rãi chính sách “Hỗ trợ kinh phí chứng thực 01 chữ ký số và kinh phí cài đặt phần mềm, kèm gói 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới” tới tất cả người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Đồng thời, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về tổ chức thực hiện, UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh triển khai chính sách trên đến tất cả các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới. Thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân không gây khó khăn, cản trở, ảnh hưởng đến việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới.