(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có công văn đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các huyện Phú Xuyên, Đông Anh, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Quốc Oai, Đan Phượng, Thanh Oai căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố. Đồng thời, các đơn vị này đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các cụm công nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định và thẩm quyền.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Công Thương rà soát, tham mưu, đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp triển khai chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.