Hà Nội: Thông qua danh mục trên 2.700 dự án thu hồi đất năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 8/12, với đa số đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI tán thành, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, HĐND Thành phố thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.291,84 ha và 1.445 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích 2.430,19 ha.

Trước đó, theo báo cáo của UBND Thành phố, năm 2022, toàn Thành phố có 2.860 dự án thu hồi đất, với diện tích 10.098,7 ha và 910 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, với diện tích 1.563,78 ha.

Tính đến ngày 14/11/2022, Thành phố đã thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 1.862 dự án, tổng diện tích 6.574,3 ha (đạt 65% kế hoạch thu hồi đất năm 2022). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 2.125 dự án với diện tích 7.503,3 ha (đạt 74,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2022).

Chuyên đề