Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của UBND thành phố Hà Nội liên quan đến việc sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao UBND cấp huyện quản lý.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội và ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến việc sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao UBND cấp huyện quản lý, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội làm thí điểm như đề xuất của UBND thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3/2018.

Theo VGP