Hà Nội: Thành lập thêm các khu, cụm công nghiệp để thu hút FDI

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội, ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Thành phố sẽ thành lập thêm các khu, cụm công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư nước ngoài; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, kết hợp tăng tốc độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc tiến trực tiếp và xúc tiến tại chỗ; chủ động lựa chọn các dự án phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô...

Ngoài ra, Thành phố sẽ tăng cường rà soát nhằm đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nội dung đã cam kết, được quy định trong giấy phép đầu tư.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Thành phố, lũy kế đến nay, thu hút vốn FDI của Hà Nội đạt khoảng 69.844 triệu USD (đứng thứ 2 toàn quốc), trong đó, có 7.099 dự án cấp mới còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 28.459 triệu USD; 2.004 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 11.550 triệu USD; 5.017 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 21.836 triệu USD.

Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là bất động sản (63%), tiếp theo là dịch vụ buôn bán hàng hóa (9%), xây dựng và khoa học, công nghệ (5%). Năm 2023, kinh tế bắt đầu phục hồi, FDI tăng mạnh; trong 4 tháng đầu năm, thu hút FDI của Thành phố đạt 1,82 tỷ USD (tăng 260% so với cùng kỳ).

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ dù gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và kinh tế thế giới gặp khó khăn. Cụ thể, thu hút năm 2022 đạt 1,77 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin rất lớn vào môi trường đầu tư của Hà Nội. Nhiều dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, điện năng, chế biến, chế tạo… được cấp mới hoặc tăng vốn với số vốn góp từ trên 1 triệu USD trở lên, góp phần đẩy nhanh tiến độ phục hồi của kinh tế Thủ đô.

Chuyên đề