Hà Nội sẽ cưỡng chế thu hồi 9 thửa đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 15/7/2022,UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 chủ sử dụng (9 thửa đất) đang sử dụng nhà, đất tại số 48 48A Lý Thường Kiệt

Thực hiện Quyết định số 7037/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện giai đoạn 2 dự án trùng tu, tôn tạo trụ sở Tòa án nhân dân tối cao 48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Để giải quyết dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thi công công trình theo đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành 9 Quyết định từ số 2391/QĐ-UBND đến 2399/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 chủ sử dụng (9 thửa đất) đang sử dụng nhà, đất tại số 48 48A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 27/7/2022)

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thành lập tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 đã gửi các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại; tuy nhiên các chủ sử dụng vẫn không chấp hành thực hiện Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BTHTTĐC và phản đối Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Hoàn Kiếm, do đang chờ kết quả giải quyết khiếu nại của UBND Thành phố.

8 chủ sử dụng không thống nhất với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư... không chấp hành di chuyển.

8 chủ sử dụng không thống nhất với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư... không chấp hành di chuyển.

Ngày 5/7/2022, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã có Thông báo số 21/TB-BTHCCTHĐ về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại 48-48A Lý Thường Kiệt để thực hiện giai đoạn 2 Dự án Trùng tu, tôn tạo trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tối cao. Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 8 giờ ngày 15/7/2022 cho đến khi thực hiện xong.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế, mọi hành vi chống đối người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đến nay vướng mắc về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư (BTHTTĐC) và đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép bồi thường hỗ trợ về đất, về nhà và bán nhà tái định cư đối với trường hợp sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước; chấp thuận chính sách hỗ trợ khác trên cơ sở tỷ lệ bằng 1,5; 1,0; 0,6 và 0,5 giá đất vị trí mặt đường; chấp thuận giá đất cụ thể tại vị trí 1 phố Lý Thường Kiệt là 322.100.000 đồng/m2. Các hộ dân được bố trí tái định cư tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; là khu tái định cư có cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, vị trí thuận lợi, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hộ dân khi di chuyển đến chỗ ở mới; trường hợp không nhận nhà tái định cư thì được hỗ trợ tự lo tái định cư theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 8/11/2016.

UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành các Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 38/38 chủ sử dụng (39 thửa đất) tại 48-48A Lý Thường Kiệt. Kết quả: 29/38 chủ sử dụng đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hoàn Kiếm; 1/38 chủ sử dụng đã thống nhất và đồng thuận chủ trương GPMB, sẽ nhận tiền bồi thườg hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng theo đúng quy định. Hiện còn 8 chủ sử dụng không thống nhất với phương án BTHTTĐC...bảo lưu ý kiến, cố tình không chấp hành di chuyển và khiếu nại yêu cầu được hưởng quyền lợi ngoài chính sách quy định của Nhà nước.

Về các nội dung khiếu nại của hộ dân đã được UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đồng thời, Thanh tra Thành phố đã xác minh, tổ chức đối thoại và kết luận các nội dung khiếu nại là không có cơ sở, hiện đang tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại lần đầu; đồng thời, Thanh tra Thành phố đã xác minh, tổ chức đối thoại và kết luận các nội dung khiếu nại là không có cơ sở, hiện đang tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại lần 2.

Chuyên đề