Hà Nội phê duyệt kế hoạch xây dựng lại các khu chung cư cũ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kế hoạch đặt ra mục tiêu triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp); các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định.
Hà Nội triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D. Ảnh: Internet
Hà Nội triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D. Ảnh: Internet

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Kế hoạch, căn cứ các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 để xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025: diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn Thành phố là 29,5 m2, trong đó khu vực đô thị đạt 31 m2/người và khu vực nông thôn đạt 28 m2/người.

Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10 m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu m2. Trong đó, về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,215 triệu mét vuông sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1 - 2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2 - 3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án. Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,555 triệu mét vuông sàn nhà ở.

Về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,73 triệu mét vuông sàn nhà ở; tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đảm bảo tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

Triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp); các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

Về nhà ở riêng lẻ, TP. Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu mét vuông sàn (khoảng 4,5 triệu mét vuông sàn/năm).

Thành phố phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại Kế hoạch này; định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án (bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục) cho phù hợp với thực tế. Các nhà đầu tư có báo cáo về tính khả thi và tiến độ thực hiện dự án, làm cơ sở để cập nhật vào Kế hoạch theo quy định.

Về chất lượng nhà ở, tiếp tục thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%.

Chuyên đề