(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội vừa tổ chức lựa chọn qua mạng các nhà thầu thực hiện các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2021 với tổng giá dự toán là 271,03 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đợt 1, Trung tâm tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu được để lại, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn khác theo quy định.

Tại Gói thầu 01 TS1 Mua sắm máy tính, Công ty TNHH Phát triển thương mại và Kỹ thuật Toàn Cầu là nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, được lựa chọn cung cấp 26 danh mục hàng hóa với giá 70,696 tỷ đồng.

Gói thầu 02 TS1 Mua sắm máy chiếu, màn chiếu, máy photocopy, máy scan, Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển TGI Hà Nội - Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xem Sơn là nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, được lựa chọn cung cấp 49 danh mục hàng hóa với giá 25,5 tỷ đồng.

Gói thầu 04 TS1 Mua sắm bàn ghế học sinh, Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vĩnh Phát - Công ty CP Sản xuất và Thương mại nội thất, thiết bị giáo dục Trọng Tín - Công ty CP Thương mại và Sản xuất thiết bị giáo dục - Công ty TNHH Đầu tư phát triển nội thất Bảo Lâm - Công ty CP Đầu tư phát triển văn hóa và đô thị được chọn cung cấp 104 danh mục hàng hóa với giá là 58,03 tỷ đồng.

Gói thầu 03 TS1 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ, Liên danh Công ty CP DTL Thăng Long - Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ Thương mại Vinh Quang - Công ty CP Đầu tư Vindecom - Công ty CP Tập đoàn Nagakawa - Công ty CP Xây dựng kỹ thuật SH Việt Nam trúng thầu với giá 111,726 tỷ đồng.