(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đê một số tuyến đê trên địa bàn Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 31,1 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được giao chủ đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt các tuyến đê hữu Hồng: Từ K98+089 đến K100+795 (huyện Thường Tín); từ K115+000 đến K117+900 (huyện Phú Xuyên); từ K8+200 đến K11+000 (trừ đoạn hầm chui dưới chân cầu Phú Hà dài 500m từ K10+100 đến K10+600) thuộc huyện Ba Vì. Nguồn vốn trên lấy từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn năm 2018 - 2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm...