(BĐT) - UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4) với tổng mức đầu tư 239,67 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Bên mời thầu) sẽ đấu thầu rộng rãi, qua mạng Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của Dự án (giá gói thầu 3,899 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày).

Trong quý I/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện nhiều gói thầu khác của Dự án như: Gói thầu Cắm mốc giao đất; Gói thầu Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất; Gói thầu Khoan khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán…