(BĐT) - HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội giám sát việc mua sắm trang thiết bị y tế

Đoàn giám sát được thành lập nhằm giám sát kết quả thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện; làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tổng hợp đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn việc đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các đơn vị này.

Đối tượng giám sát gồm: Sở Tài chính, Sở Y tế; một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Thành phố.