(BĐT) - Do chậm triển khai đấu thầu 68 tuyến xe buýt cung cấp dịch vụ năm 2020, UBND TP. Hà Nội phải đề nghị gia hạn hợp đồng đã đặt hàng trong năm 2019 cho các đơn vị đang cung ứng dịch vụ. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu để hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu đối với 68 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong quý I/2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc gia hạn hợp đồng đối với các tuyến xe buýt đã đặt hàng trong năm 2019 cho các đơn vị đang thực hiện trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, việc gia hạn hợp đồng đối với các tuyến xe buýt đã đặt hàng năm 2019 như đề nghị của UBND TP. Hà Nội không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP. Hà Nội tự quyết định việc gia hạn các hợp đồng nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, làm ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, ngày 16/1/2020, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nêu những khó khăn, vướng mắc của các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. UBND TP. Hà Nội cho biết, đến tháng 12/2019, trên địa bàn Thành phố có 104 tuyến buýt trợ giá, gồm 76 tuyến buýt đặt hàng và 28 tuyến buýt đấu thầu. Trong 76 tuyến buýt đặt hàng, có 1 tuyến buýt nhanh BRT và 7 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch khí CNG đủ điều kiện đặt hàng, còn lại 68 tuyến buýt đặt hàng năm 2019 được tổ chức đấu thầu để thực hiện hợp đồng từ ngày 1/1/2020.

Theo UBND TP. Hà Nội, do khối lượng công việc lớn, công tác chuẩn bị hồ sơ để tổ chức đấu thầu 68 tuyến buýt mất nhiều thời gian nên không lựa chọn được nhà thầu từ ngày 1/1/2020. Trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, để đảm bảo dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố được liên tục, UBND TP. Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép UBND TP. Hà Nội gia hạn hợp đồng đã đặt hàng trong năm 2019 cho các đơn vị đang thực hiện cho đến khi lựa chọn được các nhà thầu cung cấp dịch vụ, dự kiến đến hết ngày 31/3/2020. Đơn giá đặt hàng theo quy định hiện hành, đồng thời giảm tối thiểu 3% chi phí vận hành các tuyến buýt so với đơn giá đặt hàng năm 2019; việc thanh quyết toán tổng giá trị đặt hàng không vượt giá trúng thầu của từng tuyến tương ứng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, 68 gói thầu nêu trên được Sở Giao thông vận tải Hà Nội (chủ đầu tư) giao cho Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị làm bên mời thầu, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa và có trợ giá từ ngân sách TP. Hà Nội; áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu được phát hành trong tháng 12/2019 và đóng/mở thầu trong các ngày 9, 10, 13 và 16/1/2020. 3 đơn vị được chỉ định thầu rút gọn để lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 68 tuyến xe buýt trên là Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Công ty CP Phát triển đô thị bền vững, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt.

Ngày 11/2/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị cho biết, Bên mời thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đánh giá hồ sơ dự thầu 68 gói thầu nêu trên để hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020. Ngoài các đơn vị đã được lựa chọn cung cấp dịch vụ trong năm 2019, lần đấu thầu này còn thu hút sự tham gia của nhiều nhà thầu mới. Để đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ, hồ sơ mời thầu đưa ra các yêu cầu cụ thể để nhà thầu chuẩn bị phương tiện thực hiện nếu trúng thầu. Quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu này đảm bảo quy định pháp luật về đấu thầu. Bên mời thầu sẽ nỗ lực để các hợp đồng được thực hiện từ ngày 1/4/2020.