(BĐT) - Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Thành phố xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2022 là 6,5%; 7,5%; 8,5%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ông Hà Minh Hải cho biết, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, một số chỉ tiêu 8 tháng đầu năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 6,3%; kim ngạch xuất khẩu giảm 5,2%; doanh thu vận tải hành khách giảm 2,3%, vận tải hàng hóa tăng 0,5 (cùng kỳ tăng 2,1%); khách du lịch quốc tế giảm 83,3%; chi ngân sách địa phương 39.147 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, giảm 9,5% cùng kỳ (trong đó, chi đầu tư phát triển 12.974 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán, giảm 24,9%).

Căn cứ kết quả đạt được 8 tháng đầu năm và diễn biến phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng năm 2021. Kịch bản cơ sở (kịch bản điều hành), tăng trưởng quý III giảm 0,8%, quý IV tăng 6,98% và dự báo cả năm đạt 4,54%. Ở kịch bản thấp, GRDP quý III giảm 0,98%, quý IV tăng 5,15% và cả năm dự kiến đạt 3,97%.

Dự báo, 5/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (tăng 4,54% - kế hoạch là 7,5 - 8,0%); GRDP bình quân đầu người (128,9 triệu đồng - kế hoạch là 135 - 136 triệu đồng); Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (tăng 7% - kế hoạch là 12 - 12,5%); Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu (tăng 3,5% - kế hoạch là 5,0%); Thu ngân sách trên địa bàn (239,766 nghìn tỷ đồng - kế hoạch là 251,321 nghìn ỷ đồng). Các chỉ tiêu khác phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Theo ông Hà Minh Hải, năm 2022, để đạt mục tiêu đề ra, Thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động mất việc làm, thiếu việc làm, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ chú trọng các giải pháp phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, hệ thống logistics, các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, tạo ra các vùng chuyên canh, các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa; hình thành mô hình nông nghiệp của Thủ đô. Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp, mặt bằng sản xuất kinh doanh, đào tạo lao động, hỗ trợ thị trường,...

Thành phố cũng ưu tiên đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, khẩn trương đưa các dự án đã đăng ký vào giai đoạn thực hiện.