(BĐT) - Công ty CP 27/7 Thanh Xuân vừa đề xuất tự nguyện rút 15 đầu xe mới từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Nước Ngầm thành lập đội xe buýt nhanh để thực hiện ý kiến của UBND TP. Hà Nội về việc tạo điều kiện cho hành khách đi lại thuận lợi giữa 2 bến xe Mỹ Đình - Nước Ngầm.

Theo đánh giá của Hiệp hội Vận tải TP. Hà Nội, Công ty CP 27/7 là đơn vị có năng lực quản lý, điều hành, tự nguyện cơ cấu lại DN, rút bớt xe tuyến cố định Nước Ngầm - Thái Bình, xin thành lập tuyết xe buýt nhanh đặc thù để góp phần phục vụ người dân. Do đó, Hiệp hội kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, quyết định thông qua đề xuất của Công ty.