Hà Nội: Đặt mục tiêu tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2023, BHXH Thành phố đặt mục tiêu tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH với nhiều giải pháp tích cực.

Theo đại diện BHXH TP. Hà Nội, năm 2023, toàn Thành phố phấn đấu số người tham gia BHXH bắt buộc trên 2,15 triệu người (phấn đấu tăng 150.000-200.000 người so với năm 2022), chiếm 43% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHXH tự nguyện trên 115.000 người, tăng trên 64.000 người so với năm 2022, chiếm 2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT trên 8 triệu người (phấn đấu tăng 250.000 - 300.000 người so với năm 2022), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số.

Hà Nội: Đặt mục tiêu tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH ảnh 1

Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - Phan Văn Mến - tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ BHXH giảm xuống dưới 2,5% (số tiền nợ 1,5 nghìn tỷ đồng). Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN của trên 1,1 triệu người, số tiền chi 41 nghìn tỷ đồng (trong đó số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng là 605 nghìn người). Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 11 triệu lượt người, số tiền trên 20.500 tỷ đồng.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, BHXH Thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp. Cụ thể, tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, chủ động phối hợp hiệu quả với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, triển khai thực hiện linh hoạt, cụ thể hóa thành các mục tiêu, giải pháp; rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện với cách thức phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân, từng đơn vị; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Hà Nội: Đặt mục tiêu tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH ảnh 2

UBND-UBMTTQ quận Ba Đình trao tặng sổ BHXH cho các hộ cận nghèo trên địa bàn quận

Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tiếp tục xin hỗ trợ từ ngân sách và các nhà hảo tâm để tham gia BHXH, BHYT cho nhân dân.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Để giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT, cơ quan BHXH của Thành phố sẽ tập trung quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ; đẩy mạnh việc thanh toán các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân. Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người KCB BHYT; tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ BHYT.

Hà Nội: Đặt mục tiêu tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH ảnh 3

Tuyên truyền vận động chính sách BHXH

Đặc biệt, để tăng tỷ lệ người tham gia BHXH và giảm nợ, Thành phố sẽ đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT gắn với việc phát triển người tham gia và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành.

Thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ, ngành BHXH Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử với mục tiêu phấn đấu đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT. Kịp thời giải quyết các kiến nghị phản ánh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư