Hà Nội công khai 2.723 công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy

(BĐT) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về cung cấp thông tin chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Công an TP Hà Nội định kỳ tổng hợp, đăng tải các công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên cổng thông tin điện tử. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Công an TP Hà Nội định kỳ tổng hợp, đăng tải các công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên cổng thông tin điện tử. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công văn nêu rõ, UBND Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đăng tải công khai tên, địa chỉ, chủ đầu tư công trình vi phạm chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc, UBND Thành phố đã yêu cầu tổ chức triển khai. Sau khi tổng rà soát, kiểm tra đã tiếp tục cập nhật và đăng tải công khai các công trình có vi phạm về PCCC lên cổng thông tin điện tử. Tính đến nay đã đăng công báo 2.723 công trình vi phạm.

Trên cơ sở đề xuất của Công an Thành phố, UBND Thành phố giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố và các sở, ngành liên quan, trong quá trình tham mưu thực hiện thủ tục liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, xem xét thi đua, khen thưởng, khi cần rà soát thông tin vi phạm quy định về PCCC của cá nhân, tổ chức, đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để tra cứu thông tin.

Về việc trên, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đăng tải thông tin liên quan đến các công trình vi phạm về PCCC lên cổng thông tin điện tử để các đơn vị chủ động khai thác và tra cứu thông tin.

Công an Thành phố định kỳ tổng hợp, đăng tải các công trình vi phạm về PCCC lên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố, chủ động trao đổi thông tin đến các đơn vị để thực hiện theo quy định.

Chuyên đề