(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Du lịch KOVA đầu tư giai đoạn 2 Dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao tại huyện Thạch Thất.
Hà Nội cho phép triển khai Dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao

Dự kiến, phương thức thực hiện Dự án là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định Luật Đất đai và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định. Phần diện tích còn lại (khoảng 147,9ha), giữ nguyên mục đích sử dụng đất trồng rừng, không xây dựng công trình; các hộ dân tiếp tục quản lý, sử dụng. Nhà đầu tư thỏa thuận với các hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng rừng và đất rừng để khai thác môi trường rừng phục vụ du lịch sinh thái, không thực hiện thủ tục thu hồi đất.