Hà Nội: Chi 3.253 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị này đã thực hiện chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho 735 hồ sơ, với tổng số tiền được hoàn là 3.253 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, có 510 hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu và dự án đầu tư với số tiền được hoàn là 3.107 tỷ đồng. Việc giải quyết nhanh yêu cầu hoàn thuế đã góp phần hỗ trợ về nguồn vốn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Cục Thuế đã đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế hàng tháng, hàng quý của người nộp thuế, qua đó phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn bình quân đạt 98% số đã kê khai.

Chuyên đề