(BĐT) - Trong năm 2018, 100% doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn TP. Hà Nội đều thực hiện qua mạng. Đây là thông tin vừa được Cục Thống kê Thành phố cho biết tại Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, ước quý IV và cả năm 2018 của TP. Hà Nội vừa công bố.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Báo cáo này, khuyến khích thành lập doanh nghiệp được Thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện. Thành phố đã đẩy mạnh mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 3 ngày. Tổ chức triển khai Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty; triển khai diện rộng quy trình phối hợp với Bưu điện Hà Nội để tổ chức trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở. Theo đó, tỷ lệ đăng ký trả kết quả tại nhà/trụ sở tính từ 1/8/2018 đến cuối năm 2018 ước đạt 15% trên tổng số doanh nghiệp thành lập mới và 29,2% trên tổng số lượt đăng ký sử dụng dịch vụ bưu điện.