(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (Bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 17/7 - 18/9/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường D4 và tuyến đường số 13.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án thuộc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục theo hình thức hợp đồng BT.

Dự án có tổng mức đầu tư 162,861 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là đấu thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Mục tiêu của Dự án là kết nối giao thông và hạ tầng khu trung tâm huyện Bình Lục; cải tạo cảnh quan môi trường; từng bước đô thị hóa trung tâm huyện Bình Lục theo quy hoạch đã phê duyệt.