Hà Nam: Hoàn hơn 1.261 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Báo cáo của Cục Thuế Hà Nam cho thấy, năm 2020, Cục tiếp nhận 258 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn hơn 1.678 tỷ đồng. Cục Thuế đã giải quyết hoàn 202 hồ sơ, số tiền được hoàn 1.261 tỷ đồng. 100% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, trên địa bàn Hà Nam có 44.672 tài khoản đã nộp hồ sơ khai thuế trên tổng số 44.890 tài khoản phải nộp, đạt tỷ lệ 99,51%. Đối với các hồ sơ chậm nộp, Cục Thuế đã xử phạt hành chính 1.037 lượt người nộp thuế, với tổng số tiền xử phạt 872,5 triệu đồng.

Chuyên đề