(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô vừa thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam - công ty con do Tập đoàn Hà Đô góp 100% vốn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Nghị quyết, Tập đoàn Hà Đô quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam từ 10 tỷ đồng lên 455 tỷ đồng. Mục đích của việc tăng vốn là để đầu tư Dự án Điện gió 7A Thuận Nam tại tỉnh Bình Thuận. Mục tiêu của Dự án là đầu tư sản xuất điện năng cấp cho hệ thống điện quốc gia với công suất lắp máy 50MW.

Để triển khai Dự án, trước đó, ngày 2/3, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam với số vốn điều lệ đăng ký lần đầu dự kiến là 10 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam có địa chỉ đăng ký tại thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.