(BĐT) -  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán GVR) thông báo trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/9 và thời gian thực hiện chi trả dự kiến 9/10.

Như vậy, với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR sẽ phải chi ra 2.400 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Nửa đầu năm 2020, GVR đạt 5.965 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 22% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế giảm 26% xuống còn 970 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 23% xuống còn 842 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 159 đồng.

Năm 2020, GVR đặt kế hoạch 24.647 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.029 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 7,76% và 5,1% so với thực hiện năm 2019.

Với kết quả trên, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.