(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý Dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025.
Một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 là vấn đề chất lượng tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Tường Lâm

Một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 là vấn đề chất lượng tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiên cứu, tham gia góp ý hoặc sửa trực tiếp vào Dự thảo Đề cương, bao gồm nội dung, phân công và hệ thống chỉ tiêu gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 20/5.

Một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo Đề cương là phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế, trong đó phân tích về tốc độ, quy mô tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh đó, bản dự thảo cũng yêu cầu nội dung thực hiện cơ cấu lại của từng ngành, lĩnh vực. Cụ thể, Bộ Công Thương phân tích về lĩnh vực công nghiệp, trong đó phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển dịch nội ngành, phụ thuộc của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực vào thị trường xuất nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển dịch nội ngành, phụ thuộc của một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu, chủ lực vào thị trường xuất nhập khẩu…

Các bộ, ngành trung ương và địa phương phân tích về nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; môi trường kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ số; năng lực sản xuất mới tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020.