Gói thầu xây lắp Trường Tiểu học B Hội An (An Giang): Dự thầu để mong bị loại?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu thi công xây lắp một số hạng mục của Trường Tiểu học B Hội An điểm chính (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới trao thầu cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Tổ chuyên gia đã loại một liên danh nhà thầu do tài liệu về bằng cấp của nhân sự có nhiều dấu hiệu bất thường, nhà thầu không làm rõ dù Bên mời thầu yêu cầu.
Gói thầu thi công xây lắp một số hạng mục của Trường Tiểu học B Hội An điểm chính (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã chọn được nhà thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi
Gói thầu thi công xây lắp một số hạng mục của Trường Tiểu học B Hội An điểm chính (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã chọn được nhà thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu số 11 Thi công xây lắp các hạng mục còn lại; hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC); thử tĩnh và cung cấp thiết bị 10 phòng học, hành chính, hỗ trợ học tập, thiết bị công nghệ thông tin thuộc Dự án Trường Tiểu học B Hội An điểm chính (An Thới) có giá dự toán 16,174 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá HSDT là Công ty TNHH Thương mại xây dựng Á Châu. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ trúng thầu với giá 16,168 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày.

Tham dự gói thầu này còn có Liên danh Công ty TNHH Thành Sơn - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lê Phát - Công ty CP Thương mại và Công nghệ Hai Bốn Giờ. Theo Tổ chuyên gia đấu thầu, HSDT của Liên danh không hợp lệ, không đạt đánh giá kỹ thuật, trong đó tài liệu bằng cấp của nhân sự chủ chốt có dấu hiệu bất thường. Mặc dù Bên mời thầu yêu cầu làm rõ nhiều tài liệu trong HSDT, nhưng Nhà thầu không thực hiện.

Trong HSDT của Liên danh nêu trên, bảo đảm dự thầu do Giám đốc dịch vụ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh An Giang ký tên. HSDT có kèm theo văn bản ủy quyền có nội dung ký cam kết bảo lãnh, tuy nhiên không có chữ ký hợp lệ của người ủy quyền. Sau khi Liên danh nhà thầu không làm rõ nội dung này theo yêu cầu của Bên mời thầu, Tổ chuyên gia đánh giá, bảo đảm dự thầu của Liên danh không hợp lệ do không có chữ ký hợp lệ của người ủy quyền.

Công ty TNHH Thành Sơn có địa chỉ tại An Giang, từ năm 2020 đến nay được công khai trúng khoảng 50 gói thầu trên địa bàn tỉnh An Giang (hầu hết với tư cách nhà thầu độc lập). Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lê Phát cũng có địa chỉ tại An Giang, được công khai trúng 16 gói thầu xây lắp từ tháng 7/2018 đến nay. Công ty CP Thương mại và Công nghệ Hai Bốn Giờ có địa chỉ tại TP.HCM, được công khai trúng 2 gói thầu vào năm 2015 và 2021.

Về năng lực, kinh nghiệm, HSDT của Liên danh cũng không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Cụ thể, HSDT đề xuất ông Nguyễn Đức Quang và ông Nguyễn Thanh Tuấn cho vị trí “cán bộ kỹ thuật quản lý, điều hành thi công, lắp đặt, hướng dẫn, vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ”. Hai nhân sự này có hợp đồng lao động ký với Công ty TNHH Thành Sơn, bằng tốt nghiệp đại học của 2 nhân sự do Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cấp cùng ngày 31/5/2014. Ông Võ Hồng Liên, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu cho biết, qua kiểm tra, Tổ chuyên gia nhận thấy 2 bằng tốt nghiệp này có nhiều dấu hiệu bất thường như: cùng có ngày cấp bằng (31/5/2014); chữ ký của Hiệu trưởng và con dấu đóng trên bằng cấp của 2 nhân sự có sự tương đồng, giống nhau tới 100% về vị trí đóng dấu so với chữ ký, nét lên, nét xuống của chữ ký cũng tương đồng.

Về máy móc thiết bị, Nhà thầu huy động một số máy móc, thiết bị thi công trùng lặp với thiết bị đã được bố trí thực hiện Gói thầu số 10 Thi công xây lắp các hạng mục công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC và chống sét) thuộc Dự án Trường Mẫu giáo Mỹ Hội Đông điểm phụ (Mỹ Hội), xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thành Sơn, trúng thầu tháng 3/2022).

Ngày 18/7/2022, Bên mời thầu có Văn bản số 428/CV-BQL đề nghị Nhà thầu làm rõ, cung cấp file scan bản gốc hoặc mang bản gốc bằng cấp của 2 cán bộ nêu trên đến địa chỉ của Bên mời thầu để thực hiện kiểm tra, đối chiếu. Đồng thời, yêu cầu Nhà thầu làm rõ việc kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Tuy nhiên, Nhà thầu không làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu nên bị loại.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư