(BĐT) - Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình (bên mời thầu) đang trong thời gian mời thầu Gói thầu Xây dựng điểm trường mầm non khu vực Lương Yến. Một nhà thầu phản ánh, hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra nhiều tiêu chí hạn chế sự tham dự của nhà thầu, vi phạm quy định pháp luật. Mặc dù HSMT đã được điều chỉnh nhưng nhà thầu cho rằng chỉ là thay đổi “cách thể hiện”, tiêu chí đưa ra vẫn không đúng quy định.
Theo phản ánh, đối với vị trí CHTCT, HSMT yêu cầu phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên”. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo phản ánh, đối với vị trí CHTCT, HSMT yêu cầu phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên”. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên phát hành HSMT từ ngày 13/11 - 24/11/2021. Giá dự toán của Gói thầu là 10,8 tỷ đồng. Theo phản ánh của nhà thầu, đối với vị trí chỉ huy trưởng công trình (CHTCT), HSMT yêu cầu phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên” và “đã là CHTCT của ít nhất 3 công trình xây dựng dân dụng cấp III trở lên”.

Dẫn chiếu Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, một nhà thầu cho rằng, yêu cầu này là quá cao, không đúng quy định. Đối với công trình này, vị trí CHTCT chỉ cần có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất một công trình từ cấp III hoặc 2 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên là đáp ứng.

Ngoài ra, HSMT yêu cầu CHTCT, cán bộ kỹ thuật phụ trách (xây dựng, khối lượng, điện, cấp thoát nước) đều “phải có hợp đồng không thời hạn ký với nhà thầu” là trái với Chỉ thị 47/CT-TTg.

HSMT còn yêu cầu điều kiện năng lực của các cá nhân kỹ thuật thi công trực tiếp công trình là không đúng với Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn. Nhà thầu cho biết, HSMT yêu cầu số lượng nhân công phục vụ cho Gói thầu là 20 người, có kèm theo danh sách ghi họ tên, bậc thợ, xác nhận của nhà thầu; có 3 năm kinh nghiệm… là không đúng.

Đối với yêu cầu “có vị trí đổ thải được chủ đầu tư xác nhận”, Nhà thầu đề nghị bỏ tiêu chí này trong HSMT vì gây cản trở, khó khăn cho nhà thầu. Nhà thầu thông tin, chủ nguồn thải chỉ được xác định khi nhà thầu được phê duyệt trúng thầu, nên yêu cầu này không khác nào một giấy phép con, gây hạn chế nhà thầu.

Phúc đáp kiến nghị này, Bên mời thầu cho biết, chấp nhận chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hạng III trở lên (không yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật) là đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, HSMT vẫn bảo lưu yêu cầu CHTCT phải có “chứng thực tài liệu đã là CHTCT của ít nhất 3 công trình xây dựng dân dụng cấp III…” và “phải có hợp đồng không xác định thời hạn với nhà thầu”.

Đối với các vị trí cán bộ kỹ thuật phụ trách (xây dựng, khối lượng, điện, cấp thoát nước), HSMT đã bỏ yêu cầu “phải có hợp đồng không thời hạn ký với nhà thầu”.

Liên quan đến vị trí đổ thải, HSMT sau điều chỉnh quy định: “Nhà thầu phải có vị trí đổ thải được chính quyền địa phương ở khu vực có bãi thải xác nhận hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có thẩm quyền sử dụng bãi thải”.

Nhà thầu cho rằng, tiêu chí về vị trí đổ thải sau điều chỉnh chỉ chuyển từ nơi này xác nhận sang nơi khác xác nhận. HSMT đưa ra yêu cầu khác mà không gia hạn để nhà thầu có thời gian khảo sát, tìm vị trí đổ thải thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Một số tiêu chí khác không được sửa đổi, vẫn hạn chế, cản trở nhà thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình cho biết, sẽ rà soát các nội dung trong HSMT và thông tin lại sau.

Theo chuyên gia đấu thầu, yêu cầu xác nhận vị trí đổ thải từ chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương với nhà thầu, nếu đưa vào HSMT sẽ gây khó cho nhà thầu. Bởi, quy trình để được cấp văn bản này là không hề dễ dàng với nhà thầu, mặt khác tạo cơ chế xin - cho, phát sinh chi phí cho nhà thầu. Về nguyên tắc, nhà thầu chỉ cần cam kết các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như phế thải xây dựng từ công trình được xử lý phù hợp với quy định pháp luật là được công nhận đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, chuyên gia này cho biết, trong các nội dung hướng dẫn xây dựng HSMT xây lắp tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, không đề cập nhân sự chủ chốt phải là nhân sự ký hợp đồng lao động với nhà thầu, hay nhân sự đang được nhà thầu đóng bảo hiểm xã hội... Trong trường hợp nhà thầu chứng minh được khả năng huy động, cũng như năng lực, kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt đã kê khai là hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, các nhân công phục vụ cho gói thầu xây lắp không được coi là nhân sự chủ chốt. Do đó, việc yêu cầu về số lượng, năng lực và kinh nghiệm, thậm chí là rõ danh sách họ tên, bậc thợ… có thể hạn chế sự tham gia của nhà thầu.