Gói thầu xây lắp phần đường và 02 cầu (tỉnh Kiên Giang): Nhà thầu đề nghị đánh giá lại HSDT

(BĐT) - Mới đây, Công ty CP 471 đã gửi Đơn kiến nghị (lần 2) tới Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Nhà thầu cho rằng, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang loại Nhà thầu vì lý do kê khai trùng 4 nhân sự tại Gói thầu số 03 Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT.971 là không đủ cơ sở và không thỏa đáng. 

Loại nhà thầu vì kê khai trùng nhân sự

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng, giai đoạn 2016 -2020. Gói thầu có giá gần 200 tỷ đồng, bảo đảm dự thầu 4,9 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu ngày 14/6/2018, với 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Theo Thông báo số 119/TB-BQLDA của Bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC) là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Trong số 4 nhà thầu bị loại, có 3 nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu (HSMT); 1 nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT) không đáp ứng tính hợp lệ của HSMT.

Sau khi Công ty CP 471 có văn bản kiến nghị nêu rõ lý do cụ thể về nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Bên mời thầu đã có văn bản phản hồi vào ngày 17/8/2018. Theo đó, lý do mà Công ty CP 471 bị loại là do HSDT kê khai 4 nhân sự chủ chốt dự kiến bố trí cho Gói thầu số 03 trùng với 4 cán bộ đã huy động cho Gói thầu số 08 Xây lắp tuyến chính đoạn từ Km5+256 đến cuối tuyến thuộc Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình (thời gian thực hiện hợp đồng này đến ngày 31/12/2019).

Cơ sở đánh giá của Bên mời thầu là quy định tại Mẫu số 14 HSMT Gói thầu số 03: “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điểm a Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho Gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Nhà thầu có thể đề xuất thay thế nhân sự?

Trái ngược với quan điểm loại nhà thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang, trong Đơn kiến nghị (lần 2) về kết quả đánh giá HSĐXKT Gói thầu số 03, Công ty CP 471 cho rằng, theo HSDT của nhà thầu, thời gian dự kiến huy động nhân sự nếu Công ty trúng thầu là từ ngày 1/9/2018. Và theo các quy định của pháp luật về xây dựng thì trong quá trình thi công, nhà thầu có thể đề xuất thay thế nhân sự nhưng phải bảo đảm nguyên tắc các nhân sự thay thế có năng lực, kinh nghiệm cao hơn hoặc tương đương. Điều này đồng nghĩa với việc Nhà thầu hoàn toàn có thể chứng minh việc huy động các nhân sự chủ chốt mà Nhà thầu đã đề xuất trong HSDT Gói thầu số 03 theo yêu cầu của Bên mời thầu trong quá trình thương thảo hợp đồng nếu Công ty trúng thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm trước ngày 16/8/2018, Bên mời thầu không yêu cầu Nhà thầu làm rõ khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đề xuất trong HSDT, đánh giá Nhà thầu không đạt năng lực và kinh nghiệm với lý do Nhà thầu bố trí một số nhân sự chủ chốt trùng với gói thầu đang thi công là trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Công ty CP 471 cho rằng, việc loại nhà thầu với lý do nêu trên là chưa đủ cơ sở và chưa phù hợp. Vì vậy, Nhà thầu kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ KH&ĐT, Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang xem xét lại quá trình đánh giá HSDT của các nhà thầu; đánh giá lại HSDT Gói thầu số 03 của Công ty CP 471 và đánh giá lại HSDT của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá HSĐXKT.

Chiều ngày 27/8/2018, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban đã tiếp nhận Đơn kiến nghị lần 2 nêu trên của Nhà thầu, đã dự thảo nội dung văn bản trả lời kiến nghị trình Chủ đầu tư là Sở GTVT tỉnh Kiên Giang xem xét, ban hành.

Chuyên đề