(BĐT) - Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (tỉnh Bình Thuận) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28KN Xây lắp kênh và công trình trên kênh cấp 1 (N3, VX0, VX4, VX8, VX9, VX12) và các hạng mục hỗ trợ kênh tiêu thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận. 
Gói thầu số 28KN thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận có giá trúng thầu hơn 84 tỷ đồng. Ảnh: Đức Linh

Gói thầu số 28KN thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận có giá trúng thầu hơn 84 tỷ đồng. Ảnh: Đức Linh

Theo một cán bộ của Bên mời thầu, một phần mặt bằng của Gói thầu đang được bàn giao cho nhà thầu thi công, một phần khác vẫn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Cụ thể, theo vị cán bộ nêu trên, có một số vị trí mặt bằng xây dựng kênh tiêu vẫn chưa được GPMB do liên quan đến nguồn vốn. Hạng mục GPMB là một hợp phần riêng của Dự án do UBND 2 huyện (Đức Linh, Tánh Linh) thuộc tỉnh Bình Thuận triển khai. Hồ sơ đo đạc đất đền bù GPMB đã hoàn thành nhưng sang năm 2020 lại có giá đất mới, việc hoàn thành sớm công tác đền bù GPMB cũng trông chờ nhiều vào sự phối hợp của người dân nơi có Dự án đi qua.

Gói thầu số 28KN là gói thầu xây lắp cuối cùng của Hợp phần tuyến kênh chính Nam thuộc Dự án Hệ thống Thủy lợi (HTTL) Tà Pao được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 21/10 - 11/11/2019.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh Công ty CP Xây dựng Minh Anh - Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận - Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh trúng thầu, với giá trúng thầu là 84,125 tỷ đồng (giảm 1,5% so với giá gói thầu). Thời gian thực hiện Hợp đồng là 355 ngày.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, 2 nhà thầu trong Liên danh trúng thầu (Công ty CP Xây dựng Minh Anh, Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh) từng được công bố trúng 3 gói thầu khác thuộc Dự án là: Gói thầu số 20KB Xây lắp kênh và công trình trên kênh BN3, với giá trúng thầu là 86,315 tỷ đồng; Gói thầu số 21KN Xây lắp kênh và công trình trên kênh VX6 đoạn từ K0 đến K3+950 với giá trúng thầu là 36,636 tỷ đồng; Gói thầu số 23KN Xây lắp kênh và công trình trên kênh VX10 đoạn từ K0 đến K7+383, với giá trúng thầu là 41,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, với tư cách là nhà thầu độc lập, Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận được công bố trúng 2 gói thầu khác là: Gói thầu số 21KB Xây lắp kênh và Công trình trên kênh BN13, BN31, BN35 và BN37 (giá trúng thầu là 48,979 tỷ đồng); Gói thầu số 18KN Xây lắp kênh và công trình trên kênh chính Nam đoạn từ K24+397 đến K27+200 (giá trúng thầu là 41,972 tỷ đồng).

Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh được công bố trúng thầu 3 gói thầu khác: Gói thầu số 24KB Gia cố kênh chính Bắc đoạn từ K3+808-K5+750; K10+950-K13+110; K15+685-K16+366 thuộc Hợp phần kênh Bắc; kênh N3B thuộc Hợp phần kênh Nam (giá trúng thầu là 100,5 tỷ đồng); Gói thầu số 16KB Xây lắp kênh và công trình trên kênh BN1 (giá trúng thầu là 51,9 tỷ đồng); Gói thầu số 12KB Xây lắp kênh và công trình trên kênh đoạn từ K21+870 đến K26+802 (giá trúng thầu là 37,644 tỷ đồng).