(BĐT) - Tham gia đấu thầu tại Gói thầu số 1 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Dọc, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nhưng bị loại do không vượt qua vòng đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, một nhà thầu đã có đơn kiến nghị không công nhận kết quả Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).
Chuyên gia đấu thầu cho rằng, biên bản nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng có thể xem là căn cứ để xác định thời điểm hoàn thành hợp đồng. Ảnh: Tiên Giang

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, biên bản nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng có thể xem là căn cứ để xác định thời điểm hoàn thành hợp đồng. Ảnh: Tiên Giang

Gói thầu nêu trên được đầu tư từ ngân sách tỉnh Bắc Ninh, có giá dự toán 5,494 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống. Chịu trách nhiệm đánh giá HSDT là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Ninh. Gói thầu hoàn thành mở thầu ngày 1/8/2020, với sự tham dự của 2 nhà thầu.

Theo kết quả mở thầu, Nhà thầu kiến nghị có giá dự thầu 5,252 tỷ đồng, chênh lệch giảm 242 triệu đồng so với giá gói thầu, thấp hơn giá dự thầu của nhà thầu còn lại 103 triệu đồng. Theo đó, Nhà thầu được xếp hạng nhất và bước vào thương thảo hợp đồng.

Chủ đầu tư cho biết, trong quá trình đối chiếu tài liệu, Nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự (HĐTT) đã kê khai (Hợp đồng số 18/2015/HĐXD-HTKB về việc thi công Gói thầu XD21 Kênh chính và các công trình trên kênh chính (đoạn từ K6+269,84 - K9+108,34), hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã) hoàn thành trong vòng 3 năm gần nhất (2017, 2018, 2019) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Thay vào đó, Nhà thầu nộp bổ sung Hợp đồng số 472/2019/HĐ-XD về việc thi công Gói thầu số 03 Xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Châu Phong đoạn K0+00 ÷ K2+573,35 nhằm thay thế Hợp đồng số 18/2015/HĐXD-HTKB đã kê khai.

Trước tình huống phát sinh, phía Chủ đầu tư đã gửi văn bản tiếp tục đề nghị Nhà thầu làm rõ về thời gian hoàn thành Hợp đồng số 18/2015/HĐXD-HTKB, bởi Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng ngày 24/8/2018 không thể hiện ngày khởi công, ngày hoàn thành công trình. Đồng thời, các Phụ lục hợp đồng đã ký đều có thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng trước năm 2017. Do đó, không có cơ sở để đánh giá rằng HĐTT này được hoàn thành sau thời điểm năm 2017.

Nhà thầu sau đó đã có văn bản phúc đáp yêu cầu trên, tuy nhiên, nội dung văn bản không làm rõ được thời gian thực tế thi công gói thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, do đó không được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.

Bất phục trước lý do bị loại, Nhà thầu đã kiến nghị kết quả Báo cáo đánh giá HSDT. Theo đó, bằng việc viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành quy định thời gian thực hiệp hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có), Nhà thầu cho rằng mốc bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 24/8/2018 chính là thời điểm hoàn thành Hợp đồng số 18/2015/HĐXD-HTKB.

Đồng thời, Nhà thầu cho rằng việc nộp bổ sung Hợp đồng số 472/2019/HĐ-XD là hợp lệ, bởi Nhà thầu được phép gửi tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm theo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu trong trường hợp sau khi đóng thầu, Nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh.

Bình luận về vấn đề trên, một chuyên gia đấu thầu cho rằng, Chủ đầu tư không nên quá “khắt khe” bởi Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng ngày 24/8/2018 có thể được xem là căn cứ để xác định thời điểm hoàn thành Hợp đồng số 18/2015/HĐXD-HTKB. Đồng thời, vị chuyên gia này cũng cho rằng, việc Nhà thầu nộp bổ sung Hợp đồng số 472/2019/HĐ-XD theo nguyên tắc là không làm thay đổi bản chất của HSDT. Vì vậy, trong trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu tạo điều kiện xem xét đánh giá lại HSDT sẽ tạo thêm cơ hội cho nhà thầu, đồng thời gia tăng cạnh tranh trong đấu thầu.