• Gói thầu thi công cầu Dọc (tỉnh Bắc Ninh): Tranh cãi về hợp đồng tương tự

    12/10/2020 14:00

    (BĐT) - Tham gia đấu thầu tại Gói thầu số 1 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Dọc, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nhưng bị loại do không vượt qua vòng đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, một nhà thầu đã có đơn kiến nghị không công nhận kết quả Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư