(BĐT) - Sau 2 lần gia hạn, thực hiện điều chỉnh hồ sơ mời thầu (HSMT) theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Việt Á đã mở thầu qua mạng Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (giá gói thầu 1,726 tỷ đồng) với sự tham gia của 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).
Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam đã mở thầu sau 2 lần gia hạn, sửa chữa HSMT

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam đã mở thầu sau 2 lần gia hạn, sửa chữa HSMT

Ngày 12/8/2021, Báo Đấu thầu đăng tải bài viết thông tin về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà thầu về một số gói thầu do Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Việt Á mời thầu có quy mô nhỏ, đơn giản, không có tính chất đặc thù nhưng đưa ra yêu cầu cao, khác biệt, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trong đó có đề cập đến Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam do Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam làm chủ đầu tư (dự kiến đóng thầu lần đầu vào ngày 20/8/2021). Gói thầu này sử dụng vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, bảo đảm dự thầu 25 triệu đồng.

Ngày 18/8/2021, Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu Quảng Nam có văn bản gửi Chủ đầu tư yêu cầu kiểm tra, sửa đổi các tiêu chí hạn chế nhà thầu; gia hạn thời điểm đóng/mở thầu; chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu tránh trường hợp xảy ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Ông Trần Văn Ẩn - Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu Quảng Nam cho biết, gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc có quy mô nhỏ (giá gói thầu 1,726 tỷ đồng) nhưng Tư vấn đấu thầu và Chủ đầu tư đã lập, thẩm định, phê duyệt HSMT với các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm làm hạn chế nhà thầu, không phù hợp với các quy định đấu thầu hiện hành và văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh của tỉnh Quảng Nam. Chẳng hạn như, HSMT yêu cầu: nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 2 hợp đồng thi công cải tạo, sửa chữa; yêu cầu 6 cán bộ chủ chốt, trong đó chỉ huy trưởng công trường phải có hợp đồng chỉ huy trưởng ít nhất 2 công trình cải tạo, sửa chữa; nhà thầu phải có 10 công nhân kỹ thuật, 200 bộ giàn giáo, khung tiệp...

Ngày 19/8/2021, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Việt Á đề nghị thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu Quảng Nam.

Ngày 23/8/2021, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam có quyết định phê duyệt điều chỉnh HSMT gói thầu nói trên (thay đổi nội dung mẫu 03, 04A và 04B Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu).

Ngày 30/8/2021, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Ngọc Nhân - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Việt Á cho biết, trên cơ sở yêu cầu của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu Quảng Nam, Bên mời thầu đã 2 lần gia hạn thời điểm đóng thầu và chỉnh sửa HSMT (lần 1 gia hạn đóng thầu đến 7h ngày 25/8/2021 và lần 2 gia hạn đóng thầu đến 7h ngày 27/8/2021).

Theo kết quả mở thầu qua mạng, có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Công ty TNHH Huy Hoàng Phú - Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Công Quyền (giá dự thầu 1,254 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày); Công ty CP Xây dựng Hà Đông (giá dự thầu 1,698 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày); Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Đức Đạt (giá dự thầu sau giảm giá 1,552 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 86 ngày).

Hiện nay, Bên mời thầu đang trong thời gian đánh giá HSDT và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu đầu tháng 9/2021 và khởi công công trình trong tháng 9/2021.