(BĐT) - Sau khi nhà thầu có đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khắc phục, sửa chữa Kênh N2B Bắc Phú Ninh, Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (chủ đầu tư) giải quyết kiến nghị của nhà thầu.
Nhà thầu trúng thầu triển khai phát dọn tuyến đường thực hiện công trình sửa chữa Kênh N2B Bắc Phú Ninh (Ảnh nhà thầu cung cấp)

Nhà thầu trúng thầu triển khai phát dọn tuyến đường thực hiện công trình sửa chữa Kênh N2B Bắc Phú Ninh (Ảnh nhà thầu cung cấp)

Gói thầu trên sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ ngày 8 - 12/12/2018, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, do Chủ đầu tư trực tiếp làm bên mời thầu, đóng thầu vào ngày 6/3/2020. Có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó có 3 nhà thầu tiến hành giảm giá.

Sau quá trình đánh giá HSDT, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và Xây dựng An Thịnh Phát (nhà thầu có giá dự thầu cao nhất) được lựa chọn thực hiện Gói thầu, với giá trúng thầu 2,474 tỷ đồng, giảm 12 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,4%. Ngày 8/4/2020, Chủ đầu tư công khai KQLCNT gói thầu này.

Ngày 9/4/2020, nhà thầu tham dự có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và Báo Đấu thầu phản ánh về KQLCNT Gói thầu.

Nhà thầu phản ánh cho biết, trong HSDT, nhà thầu này cung cấp Hợp đồng tương tự số 25/2015/HĐ-TCXD Thi công xây dựng kênh và công trình trên kênh N2B Phú Ninh (đã bàn giao sử dụng ngày 20/1/2016) có giá trị 1.882 triệu đồng. HSMT yêu cầu nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu 1.700 triệu đồng trong vòng 3 năm trở lại đây, nhưng phần ghi chú lại ghi “3 - 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu”. Sau khi Bên mời thầu đánh giá hợp đồng tương tự của Nhà thầu nằm ngoài phạm vi 3 năm trở lại đây, Nhà thầu đã bổ sung 2 hợp đồng khác (1 hợp đồng năm 2017 có giá 2.104 triệu đồng và 1 hợp đồng năm 2019 có giá 674 triệu đồng), có tổng giá trị phần công việc tương tự là 1.742 triệu đồng (hệ thống kênh tưới và các công trình phụ trợ khác bằng bê tông cốt thép). Tuy nhiên, Bên mời thầu vẫn đánh giá HSDT và các tài liệu bổ sung không đạt tiêu chí tương tự về quy mô công việc của Gói thầu. Nhà thầu phản ánh cho rằng, đánh giá này của Bên mời thầu là hoàn toàn thiếu cơ sở và không có tính pháp lý, không nằm trong bất cứ quy định nào về hợp đồng tương tự tại HSMT gói thầu này.

Ngày 10/4/2020, Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, Chủ đầu tư cho biết, dự kiến ngày 15/4/2020, sẽ ký hợp đồng thi công với nhà thầu trúng thầu. Tuy nhiên, theo phản ánh, từ ngày 9/4/2020, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và Xây dựng An Thịnh Phát đã triển khai ngoài thực địa, phát dọn tuyến đường thi công công trình. Việc Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu “vội vàng” triển khai thực hiện công trình là động thái đặt Nhà thầu kiến nghị và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào tình thế “việc đã rồi”.