• Gói thầu sửa chữa Kênh N2B Bắc Phú Ninh (Quảng Nam): Loại nhà thầu có thỏa đáng?

    14/04/2020 10:00

    (BĐT) - Sau khi nhà thầu có đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khắc phục, sửa chữa Kênh N2B Bắc Phú Ninh, Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (chủ đầu tư) giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư