(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất Hưng Thịnh (bên mời thầu - BMT) vừa công bố hủy thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2022, hạng mục sửa chữa công trình kè, công trình thủy lợi xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM do HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Trước đó, Gói thầu bị phản ánh yêu cầu số lượng thiết bị thi công trong HSMT và webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thống nhất, gây khó khăn trong quá trình lập HSDT.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gói thầu nêu trên có giá dự toán hơn 5,7 tỷ đồng, được phát hành HSMT từ ngày 16 - 26/5/2022. Gói thầu có sự tham gia của 1 nhà thầu - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ với giá dự thầu 5,7 tỷ đồng (giảm 7,3 triệu đồng so với giá gói thầu).

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, HSDT của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ không đạt yêu cầu về kỹ thuật. Nguyên nhân được BMT đưa ra là theo Mục 4 Điều 10 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm HSMT do BMT phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá HSDT.

Ông Nguyễn Công Bách, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất Hưng Thịnh cho biết, HSMT của nhà thầu không đạt do máy móc thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu được đưa ra theo webform của HSMT. Do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu, Gói thầu được hủy thầu và đang chuẩn bị thủ tục để tổ chức đấu thầu lần 2.

Trước đó, trong thời gian mời thầu, một nhà thầu phản ánh, trong HSMT đính kèm và webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có sự không thống nhất về yêu cầu thiết bị thi công của Gói thầu. Cụ thể, HSMT đính kèm yêu cầu nhà thầu phải có 10 loại thiết bị thi công. Trong khi đó, webform lại yêu cầu có 16 loại thiết bị. Nhà thầu băn khoăn không rõ nên sử dụng tiêu chí HSMT đính kèm trên Hệ thống hay trên webform để lập HSDT.

Khi tiến hành làm rõ HSMT, BMT cho biết, do lỗi nhập liệu lên webform của Hệ thống nên một số yêu cầu về thiết bị, máy móc thi công có sự trùng lặp. Do đó, yêu cầu đúng về máy móc, thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện Gói thầu gồm 10 thiết bị. BMT nêu rõ, yêu cầu đúng về máy móc, thiết bị thi công sẽ theo yêu cầu của HSMT đính kèm trên Hệ thống (tức 10 loại thiết bị).

Song, khi đánh giá HSDT của nhà thầu, BMT lại căn cứ theo yêu cầu của webform đăng tải trên Hệ thống (yêu cầu 16 thiết bị thi công). Do HSDT của nhà thầu làm theo tiêu chí HSMT đính kèm trên Hệ thống nên đã không đáp ứng được yêu cầu trên webform, dẫn đến việc nhà thầu bị loại.

Theo Quyết định hủy thầu gói thầu trên, đại diện chủ đầu tư (Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ) yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất Hưng Thịnh rút kinh nghiệm trong việc đăng tải HSMT và chịu trách nhiệm thông báo về việc hủy thầu, đăng tải thông tin theo đúng quy định.

Gói thầu hiện đang được rà soát, chờ ý kiến của chủ đầu tư trước khi tiến hành tổ chức đấu thầu lại.