• Gói thầu sửa chữa công trình thủy lợi tại Cần Giờ: BMT sai sót, nhà thầu chịu thiệt

    13/06/2022 17:46

    (BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất Hưng Thịnh (bên mời thầu - BMT) vừa công bố hủy thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2022, hạng mục sửa chữa công trình kè, công trình thủy lợi xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM do HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Trước đó, Gói thầu bị phản ánh yêu cầu số lượng thiết bị thi công trong HSMT và webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thống nhất, gây khó khăn trong quá trình lập HSDT.
  • Gói thầu sửa chữa công trình thủy lợi tại Cần Giờ: Bất nhất tiêu chí hồ sơ mời thầu

    27/05/2022 14:00

    (BĐT) - Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2022, hạng mục sửa chữa công trình kè, công trình thủy lợi xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM, một nhà thầu phản ánh yêu cầu số lượng thiết bị thi công trong HSMT và webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thống nhất, gây khó khăn trong quá trình lập HSDT.

chuyên đề

Kết nối đầu tư