Gói thầu Sản xuất phim tài liệu năm 2022: Tư vấn đưa tiêu chí sai quy định?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định về đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu chỉ gồm 4 nội dung. Tuy nhiên, hồ sơ yêu cầu (HSYC) Gói thầu Sản xuất phim tài liệu phục vụ tuyên truyền đối ngoại năm 2022 có thêm khoản 5 “Nhà thầu nộp đầy đủ tài liệu theo quy định tại Mục 10 E-CDNT”.
Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị loại tại Gói thầu Sản xuất phim tài liệu phục vụ tuyên truyền đối ngoại năm 2022. Ảnh minh họa: Ngọc Thắng
Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị loại tại Gói thầu Sản xuất phim tài liệu phục vụ tuyên truyền đối ngoại năm 2022. Ảnh minh họa: Ngọc Thắng

Gói thầu nói trên có giá hơn 1,8 tỷ đồng, do Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế làm chủ đầu tư. Tư vấn lập HSYC là Công ty CP Tư vấn và Phát triển công nghệ mới - CDNT (trụ sở tại Hà Nội).

Gói thầu có 3 nhà thầu tham dự, gồm: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8); Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Đầu tư Phương Đông; Công ty CP Công nghệ truyền hình Sài Gòn phim. Trong đó, VTV8 và Công ty CP Công nghệ truyền hình Sài Gòn phim đều bị đánh giá “không đạt” về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất (HSĐX) nên các nội dung còn lại không được đánh giá. Kết quả, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Đầu tư Phương Đông trúng thầu với giá 1.811.250.000 đồng, bằng giá gói thầu.

Nhà thầu VTV8 cho biết, tại bước đánh giá về tính hợp lệ, hồ sơ của VTV8 bị đánh giá “không đạt” do không nộp đủ các tài liệu theo quy định tại Mục 10 E-CDNT của HSYC, gồm: giấy chứng nhận kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo nhà thầu này, HSYC đã bổ sung thêm yêu cầu “Nhà thầu nộp đầy đủ tài liệu theo quy định tại Mục 10 E-CDNT” tại Mục 1 Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX, không đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, vi phạm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT vì tự ý chỉnh sửa quy định nêu trong các mẫu HSMT/HSYC.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện VTV8 khẳng định, Nhà thầu có đầy đủ các tài liệu chứng minh việc thành lập, quy định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VTV8 và đã nộp đầy đủ theo HSĐX. Theo các tài liệu này, VTV8 là đơn vị có chức năng sản xuất, nghiệm thu các chương trình truyền hình tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát sóng trên kênh VTV8 và các kênh truyền hình khác của Đài Truyền hình Việt Nam. Mặt khác, ngành nghề sản xuất phim không thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Luật Đầu tư 2020 đã bãi bỏ quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Việc Tổ chuyên gia đánh giá “không đạt” là không đúng với tài liệu VTV8 đã nộp trong HSĐX, quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Nhà thầu cho rằng, theo quy định, nếu HSĐX thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu, nhưng VTV8 không nhận được yêu cầu làm rõ HSĐX từ Bên mời thầu.

Trả lời phóng viên Báo Đấu thầu, ông Bùi Duy Hoan, đại diện đơn vị Tư vấn mời thầu, đồng thời là Tổ trưởng Tổ chuyên gia chấm thầu cho rằng, những thắc mắc của Nhà thầu đã được Tư vấn mời thầu giải thích bằng văn bản. Tuy nhiên, phía Nhà thầu VTV8 khẳng định chưa nhận được văn bản này. Khi phóng viên Báo Đấu thầu đề xuất được tiếp cận văn bản mà Tư vấn mời thầu trả lời VTV8, ông Hoan cho biết sẽ cung cấp nhưng sau một thời gian không có hồi đáp.

Theo một chuyên gia về đấu thầu, HSYC đưa thêm tiêu chí thứ 5 “Nhà thầu nộp đầy đủ tài liệu theo quy định tại Mục 10 E-CDNT” là đi ngược lại với nội dung Mẫu số 3 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT và quy định tại Khoản a Mục 1 Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT: “Đảm bảo các nội dung yêu cầu trong HSMT/HSYC được lập theo đúng mẫu tại HSMT/HSYC tại các thông tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Không tự ý chỉnh sửa quy định nêu trong các mẫu HSMT/HSYC hoặc đưa ra các yêu cầu không phù hợp”.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư