#Dịch vụ thương mại và Đầu tư Phương Đông
Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị loại tại Gói thầu Sản xuất phim tài liệu phục vụ tuyên truyền đối ngoại năm 2022. Ảnh minh họa: Ngọc Thắng

Gói thầu Sản xuất phim tài liệu năm 2022: Tư vấn đưa tiêu chí sai quy định?

(BĐT) - Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định về đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu chỉ gồm 4 nội dung. Tuy nhiên, hồ sơ yêu cầu (HSYC) Gói thầu Sản xuất phim tài liệu phục vụ tuyên truyền đối ngoại năm 2022 có thêm khoản 5 “Nhà thầu nộp đầy đủ tài liệu theo quy định tại Mục 10 E-CDNT”.

Kết nối đầu tư