Gói thầu nâng cấp đường sắt Hà Nội - Vinh tìm được nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-HNV-04 Nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Thị Long - Khoa Trường (Km207+000 - Km228+950) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, đóng thầu ngày 21/9/2020. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa - Công ty CP Đường sắt Hà Thái - Công ty CP Công trình Long Hưng. Giá trúng thầu là 191,762 tỷ đồng, giảm 0,615 tỷ đồng so với giá gói thầu (192,377 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 13 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Có 3 nhà thầu tham dự Gói thầu. Trong đó, Liên danh Vĩnh Phú - Yên Lào - Hà Lạng bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; Liên danh Hà Hải - Thăng Long - Hà Ninh bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa có địa chỉ tại Thanh Hóa. Trong 4 năm qua, Công ty được công khai trúng trên dưới 50 gói thầu. Ngoài gói thầu vừa trúng, Công ty còn trúng một số gói thầu xây lắp khác trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM trong vai trò thành viên liên danh như: Gói thầu số 9 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (trúng thầu tháng 7/2020 với giá 188 tỷ đồng). Ngay tại Ban QLDA đường sắt, tháng 6/2020, Đường sắt Thanh Hóa liên danh trúng Gói thầu XL-CY-06 hơn 142 tỷ đồng...

Chuyên đề