(BĐT) - Tiếp thu phản ánh của nhà thầu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã tiến hành chỉnh sửa hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Mua sắm đồng phục kiểm lâm năm 2020. Gói thầu được mở thầu qua mạng với sự tham gia của 2 nhà thầu, trong đó có nhà thầu phản ánh.
Nhà thầu cho rằng, nếu nhà xưởng có vấn đề về phòng cháy chữa cháy thì sẽ do công an giải quyết, không liên quan đến việc mua bán hàng hóa với bên mời thầu. Ảnh minh họa: Văn Khương

Nhà thầu cho rằng, nếu nhà xưởng có vấn đề về phòng cháy chữa cháy thì sẽ do công an giải quyết, không liên quan đến việc mua bán hàng hóa với bên mời thầu. Ảnh minh họa: Văn Khương

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên (kinh phí thực hiện tự chủ và nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2020), do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Trong thời gian phát hành HSMT, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) đã có văn bản đề nghị làm rõ HSMT gửi Chủ đầu tư. Ngày 8/6/2020, Chủ đầu tư có văn bản trả lời kiến nghị và đã chỉnh sửa, đính chính lại một số tiêu chí đánh giá về chất lượng của hàng hóa.

Theo phản ánh của Nhà thầu tới Báo Đấu thầu, HSMT quy định nhà thầu không đạt (bị loại) khi không có ISO về môi trường 14001:2015; không có nhà xưởng được xác nhận an toàn về phòng cháy chữa cháy; không có giấy báo kết quả thử nghiệm của cơ quan có đủ thẩm quyền xác nhận đối với các loại vải; chất liệu vải phải đúng thông số, không đạt các yêu cầu khác do Bên mời thầu đưa ra như khuyết thùa phải đều, sát chỉ không nhăn nhúm, tuột chân…

Nhà thầu cho rằng, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 không áp dụng với ngành nghề may mặc, hoàn toàn không đúng với gói thầu mua sắm đồng phục kiểm lâm. Theo Nhà thầu, đây là gói thầu mua sắm hàng hóa, Bên mời thầu đã đi quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu Nhà thầu có vấn đề về phòng cháy chữa cháy thì sẽ do cơ quan công an giải quyết, không liên quan đến việc mua bán hàng hóa giữa Bên mời thầu và Nhà thầu… Việc HSMT yêu cầu nhà thầu phải có đầy đủ phiếu báo kết quả thử nghiệm của cơ quan có đủ thẩm quyền xác nhận đối với loại vải mà nhà thầu sử dụng để may các sản phẩm, đây thực chất là giấy phép con, chưa đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

Ngày 15/6/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng thừa nhận, một số đề nghị chỉnh sửa HSMT của Nhà thầu là hợp lý, Chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng (đơn vị tư vấn lập HSMT gói thầu nêu trên) chỉnh sửa HSMT và phúc đáp Nhà thầu trước thời điểm đóng thầu 3 ngày. Theo đó, HSMT đã rút bớt 1 số điều kiện không cần thiết, chỉnh sửa tên và chỉ số chất liệu của vải… Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu lại các quy định của HSMT, Chủ đầu tư vẫn bảo lưu một số quy định về hàng mẫu như nhà thầu gửi hàng mẫu sau thời điểm đóng thầu sẽ bị loại, quy định về nhân sự chủ chốt để đảm bảo chất lượng hàng hóa…

Ngày 11/6/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã mở thầu qua mạng với sự tham gia của 2 nhà thầu là Công ty CP May X19 và Công ty Nhật Nam.