Gói thầu: Mua sắm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Nhơn Trạch do Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Mua sắm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Nhơn Trạch do Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư

Gói thầu: Mua sắm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Nhơn Trạch do Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư

Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng công trình 360

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 1 Chương III của HSMT yêu cầu:

Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự: Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ, trong đó: Hợp đồng tương tự: Có tính chất tương tự: chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh và quét dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông, công viên, đường khu trung tâm hành chính và có thời gian thực hiện thường xuyên theo chu kỳ tối thiểu 6 tháng - 1 năm.

Tại điểm 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Chỉ huy trưởng: Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành nông học hoặc lâm nghiệp hoặc cảnh quan kỹ thuật hoa viên. Từ năm 2021 trở lại đây: Đã đảm nhận vị trí tương tự hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng thực hiện dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh các tuyến đường giao thông, công viên, đường khu trung tâm hành chính và có thời gian thực hiện thường xuyên theo chu kỳ tối thiểu 6 tháng - 1 năm.

Cán bộ phụ trách thanh quyết toán: Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc tài chính hoặc kế toán. Từ năm 2021 trở lại đây: Đã đảm nhận vị trí tương tự hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng thực hiện dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh các tuyến đường giao thông, công viên, đường khu trung tâm hành chính và có thời gian thực hiện thường xuyên theo chu kỳ tối thiểu 6 tháng - 1 năm.

Tại điểm 3.2 thuộc Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu:

Bố trí tối thiểu 15 công nhân có chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc đã được đào tạo nghề phù hợp (kèm theo chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề, chứng nhận (hoặc thẻ) huấn luyện ATLĐ – VSLĐ nhóm 3 còn hiệu lực).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng cây xanh hay vệ sinh môi trường đô thị là hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn có tính chất công việc thông dụng, đơn giản mang tính chu kỳ, lặp lại. Nếu nhà thầu từng thực hiện công việc tương tự ở bất cứ phạm vi nào như đường, phố, khu dân cư, công viên, khu công nghiệp, nghĩa trang, khuôn viên cơ quan/tổ chức... thì đều đủ khả năng để thực hiện công việc tại các gói thầu này. Do đó, Nhà thầu kiến nghị lược bỏ các điều kiện về phạm vi mang tính khu biệt, chỉ quy định tính chất tương tự “chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh vệ sinh môi trường.”

Về yêu cầu nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cho biết, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu có thể đề xuất nhân sự chủ chốt thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê. Do đó, khi thực hiện các hợp đồng tương tự, nhà thầu hoàn toàn có thể thuê nhân sự của đơn vị khác để thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký. Nhà thầu sẽ trả tiền phí chuyên gia cho đơn vị cho thuê theo đúng hợp đồng đã ký. Thu nhập cá nhân được kê khai tại đơn vị mà nhà thầu đi thuê.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, tháng 12/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố một số hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, trong đó có trường hợp: “HSMT đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự mang tính khu biệt mà chỉ có rất ít nhà thầu đáp ứng”. Như vậy, việc HSMT định vị, giới hạn phạm vi thực hiện hợp đồng tương tự đối với các công việc có cùng bản chất là làm sai lệch tính chất của đấu thầu rộng rãi.

Cũng theo vị chuyên gia này, HSMT quy định về khoảng thời gian kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt (từ năm 2021 trở lại đây) sẽ giới hạn sự cạnh tranh của các nhà thầu, bởi pháp luật đấu thầu chỉ quy định về số năm hoặc số hợp đồng tối thiểu thể hiện kinh nghiệm của nhân sự.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phản hồi Nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự dựa trên cơ sở các hạng mục chính của Gói thầu, phù hợp với tính chất đặc thù của công việc mời thầu, nhằm lựa chọn được nhà thầu có kinh nghiệm. Liên quan đến nhân sự chủ chốt, Gói thầu đang xét có phạm vi công việc bao gồm nhiều khu vực khác nhau, thời gian thực hiện kéo dài 1 năm, đòi hỏi nhân sự quản lý và kỹ thuật có trình độ chuyên môn, chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề