Gói thầu: Xây lắp + Phụ trợ an toàn thi công

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ tổ 4 đi tổ 7, khu phố 12, phường Minh Hưng

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Xây dựng EDEN

Chủ đầu tư: UBND phường Minh Hưng (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 công trình có: Loại kết cấu: Công trình giao thông (mặt đường BTN, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng), cấp: IV, có giá trị là 14.500.000.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Tại Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Yêu cầu về bãi tập kết vật tư, xe máy, thiết bị và lán trại: Có đề xuất cụ thể vị trí bố trí kho bãi tập kết vật tư, bãi tập kết xe máy, thiết bị và lán trại phục vụ cho công trình hợp lý (phạm vi trên địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công của nhà thầu và hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp với thiết kế của công trình. Diện tích bãi tập kết vật tư ≥ 1.000m2. Có đầy đủ tài liệu chứng minh: Vị trí đất cụ thể; trường hợp sở hữu: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photo công chứng); trường hợp đi thuê: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photo công chứng) kèm theo hợp đồng thuê mướn.

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: Cán bộ phụ trách vật liệu có bằng đại học thuộc chuyên ngành vật liệu hoặc kỹ thuật vật liệu, có kinh nghiệm 3 năm hoặc 2 hợp đồng; cán bộ phụ trách xe máy - thiết bị có trình độ cao đẳng chính quy trở lên thuộc chuyên ngành máy xây dựng hoặc kỹ thuật cơ khí…

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 26/4/2023 của UBND phường Minh Hưng, ngày 27/4/2023, Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư về việc bị loại do không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm.

Trong đơn kiến nghị, Nhà thầu cho biết, trong thời gian đánh giá HSDT, Bên mời thầu không yêu cầu Nhà thầu làm rõ về hợp đồng tương tự, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực để đáp ứng yêu cầu của HSMT. Hợp đồng mà Nhà thầu cung cấp có đầy đủ hạng mục chính tương tự với gói thầu đang xét là mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, công trình cấp III và có giá trị 19,9 tỷ đồng (giá trị yêu cầu của HSMT là 14,5 tỷ đồng) nhưng lại không được Bên mời thầu chấp nhận.

Mặt khác, HSMT đưa ra yêu cầu về bãi tập kết vật tư, xe máy, thiết bị và lán trại phục vụ thi công có diện tích từ 1.000 m2 trở lên, nằm trên địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và nhà thầu phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu là chủ sở hữu) và nộp thêm hợp đồng thuê mướn nếu đi thuê. Thêm vào đó, HSMT đưa ra yêu cầu với những vị trí kỹ thuật thông thường các tiêu chuẩn mà pháp luật về xây dựng không yêu cầu. Chẳng hạn, cán bộ phụ trách vật liệu phải có bằng đại học thuộc chuyên ngành vật liệu hoặc kỹ thuật vật liệu, có kinh nghiệm 3 năm hoặc 2 hợp đồng; cán bộ phụ trách xe máy - thiết bị có trình độ cao đẳng chính quy trở lên thuộc chuyên ngành máy xây dựng hoặc kỹ thuật cơ khí…

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia về đấu thầu, HSMT có nhiều tiêu chí hạn chế cạnh tranh như yêu cầu chi tiết các hạng mục của hợp đồng tương tự gồm: mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng. Việc yêu cầu nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của kho bãi, diện tích từ 1.000 m2 trở lên trong địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là hạn chế nhà thầu. Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu chi tiết bằng cấp chuyên môn hóa của nhân sự chủ chốt theo các hướng chuyên ngành hẹp cũng làm hạn chế sự tham gia của nhiều nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 15/5/2023, Bên mời thầu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia văn bản trả lời kiến nghị của Chủ đầu tư. Theo đó, Chủ đầu tư cho rằng, hợp đồng tương tự của Nhà thầu đã nộp là công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III (Gói thầu Thi công cống qua đường ông Bố thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa), trong khi HSMT yêu cầu hợp đồng tương tự là công trình giao thông cấp IV. Còn các tiêu chí nêu trong HSMT là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, không gây hạn chế nhà thầu.

Việc HSMT đưa ra một số tiêu chí về bãi tập kết vật tư, xe máy, lán trại, Bên mời thầu cho biết là để phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công công trình. HSMT yêu cầu chi tiết về bằng cấp nhân sự chủ chốt là mong muốn tìm được nhân lực phù hợp và có kinh nghiệm đảm nhận vị trí công việc chuyên môn trong công trình. Một số góp ý của Nhà thầu, Bên mời thầu sẽ xem xét, tiếp thu ở HSMT các công trình tiếp theo.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Báo cáo đánh giá HSDT không thay đổi.

Theo Văn bản số 197/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND phường Minh Hưng, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn.

Chuyên đề