Gói thầu số 19: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hoá

Dự án Trường Mầm non thị trấn Tri Tôn

2. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn

3. Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu:

Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Cơ sở vật chất kỹ thuật: Nhà thầu phải có kho dùng để tập kết hàng hóa tại địa bàn huyện Tri Tôn với diện tích tối thiểu là 100m2 (đính kèm tài liệu để chứng minh sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê).

Tại khoản 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu phải nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại diện phân phối chính thức tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam.

Tại khoản 1.3 Yêu cầu khác thuộc Mục 1 Chương V của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu phải có cam kết đã khảo sát hiện trạng và cam kết thực hiện tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng (nếu có) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan công trình, lắp đặt hoàn chỉnh đến từng đơn vị đúng vị trí theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Cơ cấu tất cả chi phí trên vào giá dự thầu.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 29/6, phản ánh đến Bên mời thầu, Nhà thầu cho rằng, HSMT có nhiều quy định gây hạn chế cạnh tranh, vi phạm Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Văn bản số 824/UBND-KTTH ngày 23/08/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu và đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn Tỉnh.

Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có cam kết đã khảo sát hiện trạng và cam kết thực hiện tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng (nếu có) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan công trình, lắp đặt hoàn chỉnh đến từng đơn vị đúng vị trí theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Cơ cấu tất cả chi phí trên vào giá dự thầu. Nhà thầu phân tích, về bản chất, nội dung này chính là yêu cầu chứng minh việc đã khảo sát hiện trường - một trong những hành vi được xác định là hạn chế cạnh tranh tại Phụ lục 09 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Ngoài ra, Nhà thầu cho rằng HSMT đưa ra tiêu chí đánh giá mang tính “địa phương hóa” khi quy định: “nhà thầu phải có kho dùng để tập kết hàng hóa tại địa bàn huyện Tri Tôn với diện tích tối thiểu là 100 m2 (đính kèm tài liệu để chứng minh sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê)”. Cho rằng đây là tiêu chí không cần thiết đối với một gói thầu mua sắm hàng hóa với khối lượng nhỏ và để tránh cạnh tranh không bình đẳng, Nhà thầu đã kiến nghị lược bỏ tiêu chí này.

Cũng theo Nhà thầu, phần lớn danh mục mua sắm đều là hàng hóa phổ thông, sẵn có trên thị trường (chủ yếu là các vật dụng sinh hoạt cho bé, đồ gỗ nội thất, thiết bị trò chơi, băng, hình, bộ đồ học tập...). Do đó, việc HSMT yêu cầu về giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại diện phân phối chính thức tại Việt Nam, hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác, hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam là chưa phù hợp quy định.

4. Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trong văn bản phúc đáp ngày 3/7/2023, Bên mời thầu lý giải việc đưa ra các yêu cầu như tại HSMT nhằm tăng khả năng đáp ứng về chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt của nhà thầu. Tuy nhiên, trên cơ sở ghi nhận, tiếp thu phản ánh của nhà thầu, Bên mời thầu thống nhất lược bỏ yêu cầu khảo sát hiện trường và điều kiện về kho bãi tập kết hàng hóa.

Bên mời thầu cho biết, với yêu cầu về giấy phép/giấy ủy quyền bán hàng, việc nhà thầu không đính kèm tài liệu này trong hồ sơ dự thầu không phải tiêu chí loại ngay nhà thầu. Trong trường hợp được phê duyệt trúng thầu, nhà thầu bắt buộc phải xuất trình ở bước thương thảo hợp đồng.

5. Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Ngày 10/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Năm Sáu Tám.

Chuyên đề