Gói thầu số 29: Xây dựng Khối nhà 06 tầng, 07 tầng; Cầu nối 01, 02 và Hệ thống xử lý nước thải

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về HSDT Mục Tiêu chí đánh giá về kỹ thuật Mục 4.3, HSMT yêu cầu: Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với đơn vị thu gom, xử lý rác thải hoặc có bãi đổ thải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III, HSMT yêu cầu đối với vị trí Chỉ huy trưởng: Đã từng thi công ít nhất 02 hợp đồng thi công công trình dân dụng (loại công trình y tế), cấp công trình từ cấp II trở lên, có giá trị tối thiểu là 66.900.000.000 VND.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 16/11/2023, nhà thầu có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ HSMT và kiến nghị thay đổi những nội dung mang tính hạn chế các nhà thầu. Cụ thể:

Đối với yêu cầu về hợp đồng nguyên tắc, Nhà thầu cho rằng, đây là những tiêu chí mang tính hạn chế nhà thầu mà Phụ lục 09 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đã nêu một số quy định của HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu khẳng định, HSMT yêu cầu tại Mục 4.3 không phù hợp, có thể dẫn đến việc hạn chế nhà thầu tham dự Gói thầu này và vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP:Yêu cầu nhà thầu khi tham dự thầu phải có cam kết hoặc ký hợp đồng nguyên tắc về bãi đổ thải cụ thể, cự ly đổ thải cụ thể, các mỏ vật liệu cụ thể, yêu cầu về cự ly trạm trộn bê tông... trong giới hạn một vùng hoặc một cự ly cụ thể mà chỉ có một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng”.

Đối với yêu cầu về nhân sự,Nhà thầu cho rằng, đây là tiêu chí mang tính ngành hóa, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng) và Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu thay đổi, điều chỉnh các nội dung để không làm hạn chế nhà thầu tham dự.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Liên quan tới vấn đề nhà thầu cần “có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận” ngay trong quá trình lựa chọn nhà thầu hay chỉ cần cam kết “có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với đơn vị thu gom, xử lý rác thải hoặc có bãi đổ thải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành”, một chuyên gia cho biết, pháp luật không quy định chi tiết tình huống này, đây chỉ là tiêu chí về mặt kỹ thuật để chấm điểm. Thực tế, HSMT Gói thầu 29 quy định: Trường hợp nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với đơn vị thu gom, xử lý rác thải hoặc có bãi đổ thải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành được chấm 3 điểm; nhà thầu có cam kết có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với đơn vị thu gom, xử lý rác thải hoặc có bãi đổ thải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành được 2,2 điểm trong hệ thang điểm tối đa 100 điểm và tối thiểu 80 điểm. Theo ý kiến chuyên gia, Bên mời thầu phải có cơ sở để chứng minh việc đưa ra tiêu chí trên là cần thiết, bởi để đáp ứng yêu cầu phải có thời gian chuẩn bị, nên sẽ khó cho nhà thầu ở địa phương khác.

Về yêu cầu nhân sự chỉ huy trưởng từng có 2 hợp đồng thi công công trình dân dụng (công trình y tế), vị chuyên gia cho rằng, do tính chất đặc thù công trình y tế, tiêu chí này là cần thiết. Trường hợp không có nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhà thầu có thể tìm kiếm nhân sự đủ điều kiện để ký hợp đồng, bổ sung hồ sơ năng lực.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 20/11/2023, sau khi xem xét một số nội dung kiến nghị, yêu cầu làm rõ HSMT, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Toàn Tâm D.T.D (là đơn vị tư vấn lập HSMT) làm rõ một số nội dung như sau: Đối với Mục 4.3 Hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với đơn vị thu gom, xử lý rác thải hoặc có bãi đổ thải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành: Căn cứ điểm g khoản 5 Điều 64 Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định về quản lý chất thải. Căn cứ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3) được phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu, trong giai đoạn xây dựng, chất thải sinh hoạt tại công trình phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định. HSMT yêu cầu: “Hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận với đơn vị thu gom, xử lý rác thải hoặc có bãi đổ thải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành” là hoàn toàn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, thực hiện đúng theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu. HSMT không yêu cầu: “Nhà thầu khi tham dự thầu phải có cam kết hoặc ký hợp đồng nguyên tắc về bãi đổ thải cụ thể, cự ly đổ thải cụ thể, các mỏ vật liệu cụ thể, yêu cầu về cự ly trạm trộn bê tông... trong giới hạn một vùng hoặc một cự ly cụ thể mà chỉ có một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng”. HSMT tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Về tiêu chí nhân sự chỉ huy trưởng, Chủ đầu tư và tư vấn đấu thầu cho rằng, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng, chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong HSMT cho phù hợp. Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Gói thầu được triển khai trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đang hoạt động, nên kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự rất quan trọng, cần phải có cán bộ kỹ thuật am hiểu về công trình y tế để xử lý tình huống khi có sự cố bất ngờ xảy ra trong thời gian thi công nhằm bảo đảm hoạt động thường xuyên, không bị gián đoạn của Bệnh viện. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự, có thể huy động nhân sự khác không thuộc biên chế để tham gia thực hiện Gói thầu đạt chất lượng tốt.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 408/QĐ-QLDA ngày 22/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh một phần khối lượng mời thầu của HSMT.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng công ty 789 - Công ty TNHH XD - PCCC Oanh Liệt.

Chuyên đề